സ്വർണ്ണ കടത്ത് കേസുമായി ഞങ്ങള്‍ക്ക് ബന്ധമില്ല; ‘ഇതാണോ അറസ്റ്റിലായ എന്റെ ഭർത്താവ്’: ലൈവിൽ ജ്യോതികൃഷ്ണ

ഒരു മര്യാദയൊക്കെ വേണ്ടേ സേട്ടാ എന്ന കാപ്ഷനോടെയാണ് ജ്യോതികൃഷ്ണ ലൈവ് വിഡിയോ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.