സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയുടെ രസകരമായ മേക്കിങ് വീഡിയോ എത്തി…

#SudaniFromNigeria #MakingVideo1 #RunningSuccessfully #InCinemasNow

 

Watch & Enjoy Sudani From Nigeria Making Video. Written & Direction – ZAKARIYA Produced by SAMEER THAHIR, SHYJU KHALID DOP – Shyju Khalid  Screenplay & Dialogue – Muhsin Parari, Zakariya  Edit – Noufal Abdullah  Music – Rex Vijayan

LEAVE A REPLY